Algemene voorwaarden en Auteursrechten van Gangbangnation

gangbangnation.be is een onderdeel van:

Handel & Wandel BVBA
Btw nummer: BE719279645
Ondernemingsnumer(719.279.645)
Waterpolder 2a (postadres)
Maldegem
0032.468.359.783
info@gangbangnation.be

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van gangbangnation.be. Het (verder) gebruik van gangbangnation.be impliceert acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker. GangbangNation behoudt zich het recht voor om gangbangnation.be en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en / of te vervangen. Bezoek deze pagina op gangbangnation.be/conditions daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige gangbangnation.be-website en elk gebruik, inclusief elk gebruik dat hiermee verband houdt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van gangbangnation.be, inclusief de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan GangbangNation en zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Behalve voor persoonlijk gebruik van gangbangnation.be, mag niets van gangbangnation.be op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van GangbangNation. U kopieert, vermenigvuldigt, verspreidt, exploiteert commercieel niet, en maakt geen andere winst of winst uit dergelijke materialen, noch zult u derden helpen of faciliteren bij de acties zoals hierboven vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie over gangbangnation.be is bedoeld voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typografische fouten voorbehouden. GangbangNation doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op gangbangnation.be zo volledig en nauwkeurig mogelijk is. GangbangNation sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor informatie verstrekt op gangbangnation.be en elk gebruik van deze informatie.

beschikbaarheid

GangbangNation spant zich in om gangbangnation.be zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van gangbangnation.be.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van een gangbang-ticket en dus het reserveren van een plaats voor een gangbang, heeft de klant geen herroepingsrecht. Tickets zijn ook niet inwisselbaar.

annulering

Als u annuleert of ons niet op de hoogte stelt, behouden wij ons het recht voor de aanbetaling te behouden.

hyperlinks

Hyperlinks op gangbangnation.be kunnen leiden tot websites en / of servers die worden onderhouden door anderen dan GangbangNation. GangbangNation biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op websites die niet worden onderhouden door GangbangNation, de informatie op websites waarnaar wordt verwezen op gangbangnation.be en / of de informatie op websites die verwijzen naar gangbangnation.be.

terugkoppeling

Als onderdeel van ons streven naar excellentie verwelkomt GangbangNation uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle bepalingen en voorwaarden die worden vermeld in de huidige Algemene voorwaarden. Om een ​​bijdrage te leveren met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@gangbangnation.be